EpiPen-tiedote

Meda Oy kerää takaisin erän EpiPen-lääkevalmistetta (lisätty palautusaika 15.3.2017)

Meda Oy pyytää potilaita palauttamaan apteekkeihin EpiPen 300 mikrogrammaa -autoinjektoreita. Palautuspyyntö koskee vain yhtä erää: 5FA665F. Lääkevalmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä on 31.3.2017.

 

EpiPen on adrenaliinia sisältävä injektioneste esitäytetyssä kynässä (autoinjektori), jota käytetään ensiapuna vaikean allergisen reaktion (anafylaksian) hoitoon.

 

Valmistajan tekemän selvityksen perusteella on havaittu, että erässä 5FA665F saattaa olla erittäin pienellä todennäköisyydellä autoinjektoreita, jotka eivät toimi virheettömästi. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi Meda Oy pyytää palauttamaan kaikki pakkaukset kyseisestä erästä lähimpään apteekkiin.

Erä on poistettu myös lääke­tukkukaupasta, apteekeista, sairaala-apteekeista ja terveyskeskusten lääkekeskuksista. 

 

 

EpiPen eränumero

Potilaita pyydetään palauttamaan hallussaan oleva erään 5FA665F kuuluva EpiPen 300 mikrogrammaa -autoinjektori lähimpään apteekkiin, josta heille annetaan veloituksetta uusi pakkaus tilalle. Palautus tulee tehdä kestoajan aikana, eli 31.3.2017 mennessä. Kestoajan umpeuduttua kyseessä on lääkejäte, jota ei voi vaihtaa uuteen lääkepakkaukseen. 

 

Eränumero on painettu EpiPen-autoinjektoriin sekä pahvikoteloon. Potilaat tai heitä hoitavat henkilöt voivat itse tarkistaa EpiPen-valmisteen pakkauksen eränumerosta, koskeeko palautuspyyntö heidän lääkettään. 

 

Niiden pakkausten osalta, joiden eränumeroa EI OLE mainittu tässä tiedotteessa, ei edellytetä toimenpiteitä.

 

Työskentelemme potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja minimoidaksemme takaisinvedosta mahdollisesti aiheutuvat haitat. Meda Oy pahoittelee vilpittömästi tapahtunutta sekä takaisinvedosta aiheutuvaa huolta ja vaivannäköä niin potilaille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin.

 

Lisätietoja:

Meda Oy

info@remove-this.meda.fi

puh. 020-720 9550

Meda Oy on osa kansainvälistä Mylan-konsernia